Ergonomisch werkplekonderzoek

Fitte werknemers, optimale prestaties en minder kans op verzuim. Als goede werkgever wil je zowel het beste voor je personeel als de continuïteit in je bedrijfsvoering op orde hebben. Een werkplekonderzoek kan hier in belangrijke mate aan bijdragen. Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit in Staphorst (regio Zwolle) onderzoekt graag de werkbelasting op je werkvloer. En adviseert hoe je toewerkt naar de meest optimale werkomstandigheden.
Ergonomisch werkplekonderzoek

Wat is een werkplekonderzoek?

Laten we beginnen met uitleggen wat werkplekonderzoek precies inhoudt. Kort samengevat: we kijken welke fysieke en mentale belasting je medewerkers te verwerken krijgen in hun dagelijkse werkzaamheden. Dit noemen we ook wel WBO (werkbelastingonderzoek). We kunnen dit in de volle breedte van je bedrijf onderzoeken, maar desgewenst ook per afdeling of functie. Daarbij kan het zowel gaan om productiewerkplekken, kantoorwerkplekken, thuiswerkplekken als werk op de bouwplaats.

Wat is een werkplekonderzoek?

Waarom werkplekonderzoek? En is het verplicht?

Hoewel een werkplekonderzoek niet wettelijk verplicht is, stelt de Arbowet wél dat je als werkgever verantwoordelijk bent voor een veilige en gezonde werkplek voor je medewerkers. Met een WBO kan Ter Harmsel je hier deskundig in ondersteunen. We stellen vast of de arbeid die je werknemers uitvoeren wel of niet gepast is. Ook kijken we hoe we de fysieke en mentale belasting kunnen aanpassen, als de situatie daarom vraagt. Werkplekonderzoek is een belangrijk wapen tegen het terugdringen van verzuim door fysieke of mentale klachten.

Werkplek instellen

Onze werkwijze bij werkplekonderzoek

Bij Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit hanteren we 3 vitale stappen in ons werkplekonderzoek. Ontdek onze werkwijze:

Stap 1 Inzicht met werkplekonderzoek

De arbeidsfysiotherapeuten van Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit onderzoeken de werkbelasting bij jullie op de werkvloer of op locatie. Dat gebeurt door middel van een functie- of taakanalyse. We schuiven letterlijk aan bij je werknemer(s) en brengen in een uur tijd de werkdruk, werkhouding en de werkplek in kaart. Welke handelingen voert hij of zij uit? Hoe complex en talrijk zijn deze taken? En krijgt de medewerker voldoende mogelijkheid om hiervan te herstellen? We vergelijken vervolgens onze eigen bevindingen met die van de medewerkers zelf, aan de hand van digitale vragenlijsten.

Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit
Inzicht met werkplekonderzoek

Stap 2 Overzicht door werkplekonderzoek

We stellen een uitgebreid rapport samen, waarin we onze bevindingen bundelen. Ook maken we hierin duidelijk hoe je de werkbelasting van je medewerkers kunt verbeteren. We komen hiervoor met gerichte aanbevelingen. We bezoeken graag jullie bedrijf om het rapport verder toe te lichten.

Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit
Overzicht door werkplekonderzoek

Stap 3 Toezicht na werkplekonderzoek

Met het rapport als leidraad kun je nu gericht aan de slag met het uitvoeren van onze aanbevelingen. Wil je hier onze hulp bij? Geen probleem! We kijken welke van onze diensten voor bedrijfsvitaliteit het beste bij de adviezen passen. Je kunt daarbij denken aan het goed afstellen van werkplekken of het aanleren van een goede werkhouding of tilinstructie.

Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit
Toezicht na werkplekonderzoek

Hulp nodig om jouw werkplekonderzoek uit te voeren?

Onderzoek naar het werkvermogen

Als extra optie bij werkplekonderzoek biedt Ter Harmsel een werkvermogenonderzoek (WVO) aan. Hierbij gaan we nog een stap verder, door te analyseren of je medewerkers lichamelijk en psychisch in staat zijn om het werk uit te voeren dat van hen verwacht wordt. Daarbij kijken we naar zijn of haar mentale en fysieke gezondheid, kennis & vaardigheden, motivatie & attitude en arbeidssituatie.

We brengen dit in kaart met hulp van verschillende vragenlijsten. Daarnaast onderzoekt onze fysiotherapeut het bewegingsstelsel van je werknemers. Mocht dit wenselijk/nodig zijn, kunnen we dit uitbreiden met medische testen om de bloeddruk, stress, BMI, longinhoud en conditie in kaart te brengen.

Onze bevindingen vatten we samen in een rapport, waarin we ook gerichte aanbevelingen zetten voor een optimaal werkvermogen. We helpen je vervolgens graag bij het in de praktijk brengen van deze adviezen. Ook andere interventies behoren tot de mogelijkheden, zoals fysiotherapeutische begeleiding, leefstijlcoaching en/of fysieke belastbaarheidstraining.

Werkvermogenonderzoek

Veelgestelde vragen over ergonomisch werkplekonderzoek

Wat zijn de kosten van een werkplekonderzoek?

Ieder bedrijf is uniek. Om die reden is een werkplekonderzoek ook altijd maatwerk. Wat de kosten voor jouw bedrijf zijn, hangt af van hoe uitgebreid het onderzoek is. Tijdens een adviesgesprek brengen we dit graag voor je in kaart.

Is werkplekonderzoek nog nodig na RI&E?

Een vraag die we regelmatig krijgen, is of een werkplekonderzoek nog nodig is na een RI&E. Het antwoord is dat we dit wél aanraden. Een Risico Inventarisatie & Evaluatie maakt namelijk duidelijk wat de veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn in je complete bedrijf. Een werkplekonderzoek zoomt echt in op de verschillende werkplekken, op kantoor maar ook daarbuiten. Zo vormt dit type onderzoek een waardevolle aanvulling en geeft het jou als werkgever een nóg beter beeld over de werkomstandigheden in je onderneming.

Wat zijn de voordelen van een werkplekonderzoek

Je ziet het, werkplekonderzoek kan sterk bijdragen aan gezondere en veiligere werkomstandigheden. Met als directe (financiële) gevolg óók een gezonder bedrijf. Tot slot van dit artikel vatten we de voordelen van werkplekonderzoek nog even samen:

 • Je voldoet aan de Arbo-richtlijnen
 • Je toont goed werkgeverschap
 • Je houdt werknemers langer fit
 • Je bevordert goede prestaties
 • Je reduceert de kans op verzuim

Onze andere onderzoeken rond bedrijfsvitaliteit

Onze andere onderzoeken rond bedrijfsvitaliteit
 • RI&E

  Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) brengt de arbeidsrisico’s binnen een bedrijf in kaart.

 • PAGO

  Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) maakt werkgerelateerde gezondheidsrisico’s inzichtelijk.

 • PMO

  Preventief Medisch Onderzoek (PMO) geeft het juiste beeld van de fysieke én mentale gezondheid en de levensstijl van medewerkers.

In welke branche je ook actief bent Wij begeleiden jou naar bedrijfsvitaliteit
Bel ons: 0522 - 29 19 50
App ons: 06 - 39 369 477
Mail ons: info@terharmselbedrijfsvitaliteit.nl
Bezoek ons: J.C. van Andelweg 2
7951 DT Staphorst
(Medisch Centrum Staphorst)
Volg ons:
Openingstijden
Maandag: 07:30 - 21:00
Dinsdag: 07:30 - 21:00
Woensdag: 07:30 - 21:00
Donderdag: 07:30 - 21:00
Vrijdag: 07:30 - 17:30
Zaterdag: 07:30 - 12:00

Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur.