Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) keuring

Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) maakt werkgerelateerde gezondheidsrisico’s inzichtelijk. Het is een middel om te voldoen aan de wettelijke verplichting die sinds 2002 geldt. Deze schrijft voor dat het regelmatig aanbieden van medisch onderzoek aan je werknemers verplicht is. Rond het arbeidsdeskundige onderzoek PAGO neemt Ter Harmsel je graag bij de hand.

PAGO onderzoek door Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit

Waarom Ter Harmsel inschakelen voor PAGO?

De (Arbo)Wet Verbetering Poortwachter (WVP) vraagt veel aandacht van jou als werkgever of HR-professional. Zeker als het in de CAO opgenomen is, moet je periodiek je werknemers onderzoek laten ondergaan dat gericht is op het beperken de risico’s voor hun gezondheid. Ter Harmsel ontzorgt jou daar graag in met Periodiek Arbeidsdeskundig onderzoek (PAGO), zodat jij je tijd anders kunt besteden.

PAGO keuring

De vitale voordelen van een PAGO-keuring

 • Je voldoet aan een wettelijke verplichting
 • Je krijgt inzicht in preventieve maatregelen
 • Je creëert bewustwording rond gezondheid
 • Je verbetert de werkomgeving en prestaties
 • Je reduceert de kans op verzuim
PAGO laten maken

In 3 vitale stappen jouw PAGO op orde!

Stap 1 Inzicht met PAGO

We onderzoeken de werkgerelateerde gezondheidsrisico’s binnen je bedrijf. Dat doen we middels werkplekbezoek, digitale vragenlijsten en medische onderzoeken om de gezondheidsrisico's voor je medewerkers te beoordelen. Zo krijg je door Periodiek Arbeidsdeskundig Onderzoek inzicht.

Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit creëert inzicht
Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek

Stap 2 Overzicht door PAGO

We analyseren en interpreteren de verzamelde gegevens. Op basis daarvan stellen we een uitgebreid rapport op met bevindingen en aanbevelingen. Hier vloeien acties uit voort voor aanpassingen op de werkplek, mogelijke preventieve maatregelen en/of gezondheidsbevorderende activiteiten. Zo biedt Preventief Arbeidsdeskundig Onderzoek je overzicht.

Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit biedt overzicht
Overzicht door PAGO

Stap 3 Toezicht na PAGO

De acties die voortvloeien uit het PAGO-rapport kunnen we voor jou uitvoeren. We bepalen welke van onze interventies rond bedrijfsvitaliteit het best bij de opvolging van de aanbevelingen passen en gaan aan de slag. Zo houden we na Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek toezicht.

Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit houdt toezicht
Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
Hulp nodig om jouw PAGO onderzoek uit te voeren?

Veelgestelde vragen over PAGO

Wat is het verschil tussen PAGO en PMO?

PAGO onderzoekt alleen de gezondheidsrisico’s die te maken hebben met werk. PMO is uitgebreider en onderzoekt daarnaast ook de algehele gezondheid, leefstijl en psychosociale arbeidsbelasting van de individuele medewerkers. Een PMO is daarmee meer gericht op preventie dan een PAGO. Waar bij een PMO altijd een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging inhoudelijk actief betrokken is, hoeft dit bij PAGO niet. Als werkgever of HR-professional heb je rond PAGO dus zelf het stuur volledig in handen.

Alle verschillen tussen PMO en PAGO

Hoe vaak moet een bedrijf PAGO afnemen?

Je mag als werkgever zelf bepalen hoe vaak je een medisch onderzoek aanbiedt. Baseer je hiervoor op de aard van het werk en de gezondheidsrisico’s dat het werk met zich meebrengt. Soms is medisch onderzoek en de frequentie ervan in de CAO opgenomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de gezondheidsrisico’s binnen het werk hoger zijn dan gemiddeld. Als dit zo is, ben je als werkgever verplicht je hieraan te houden. Is PAGO in de CAO opgenomen? Dan zijn je medewerkers verplicht hieraan deel te nemen. Bij een niet-verplicht PAGO is dit nooit het geval.

Wie betaalt PAGO?

Een medisch onderzoek moet je volgens artikel 18 van de Arbowet als werkgever periodiek aanbieden aan je werknemers. Als werkgever betaal je de kosten ook volledig. Sommige verzuimverzekeraars stimuleren PAGO echter door (een deel van) de kosten voor PAGO voor hun rekening te nemen. Het is immers ook in het belang van deze inkomensverzekeraars dat werknemers gezond – en dus aan het werk – blijven. Houd ook het Europees Sociaal Fonds (ESF) in de gaten, dit is een jaarlijkse subsidiepot. Hierbij moeten we wel aantekenen dat deze snel opraakt.

Is een PAGO verplicht?

Is een PAGO verplicht voor werkgevers in Nederland? Het antwoord op deze vraag is: ja en nee. De verplichting voor een PAGO is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard van het werk en de risico's die daaraan verbonden zijn.

Verplichting op basis van de Arbeidsomstandighedenwet

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet zijn werkgevers verplicht om voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen. In sommige gevallen kan een PAGO verplicht worden gesteld als er specifieke gezondheidsrisico's zijn die verband houden met het werk dat wordt uitgevoerd. Dit geldt met name voor beroepen waarbij werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen of werkomstandigheden die hun gezondheid kunnen schaden.

Maatwerk en risicoanalyse

Het is belangrijk op te merken dat de verplichting tot het aanbieden van een PAGO niet voor alle werkgevers en werknemers gelijk is. Het hangt af van een gedegen risicoanalyse. Werkgevers moeten een inschatting maken van de gezondheidsrisico's binnen hun organisatie en op basis daarvan beslissen of een PAGO noodzakelijk is. Het is dus een maatwerkbenadering die specifiek is afgestemd op de omstandigheden van elk bedrijf.

Wat kost een PAGO?

Een PAGO is een goede investering voor een werkgever. Op termijn voorkomt een PAGO-onderzoek hoge kosten door ziekteverzuim bij de werknemers. De kosten van een PAGO zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals het aantal werknemers dat deelneemt aan het PAGO-programma en of er aanvullende diensten gewenst zijn. Benieuwd wat de kosten zijn in jouw specifieke situatie? Vraag direct een adviesgesprek aan.

Waaruit bestaat een PAGO-keuring?

Een PAGO-keuring bevat verschillende elementen waar we mee aan de slag gaan:

 • Anamnese
  Er wordt een gedetailleerde medische geschiedenis van de werknemer doorgenomen. Hierbij wordt geïnformeerd naar eventuele eerdere medische aandoeningen, behandelingen, en familiegeschiedenis.
 • Lichamelijk onderzoek
  De werknemer wordt grondig onderzocht, waarbij vitale functies zoals bloeddruk, hartslag en lichaamstemperatuur worden gemeten. Ook wordt de algemene fysieke conditie gecontroleerd.
 • Laboratoriumtests
  Bloed- en urinetests worden uitgevoerd om eventuele afwijkingen (o.a. diabetes, nierproblemen of andere medische zorgen) op te sporen.
 • Longfunctietest
  Voor werknemers die worden blootgesteld aan schadelijke stoffen of werkomstandigheden, kan een longfunctietest worden uitgevoerd om de gezondheid van de longen te beoordelen.
 • Aanvullende tests
  Afhankelijk van het type werk en de gezondheidsgeschiedenis van de werknemer, kunnen aanvullende tests worden uitgevoerd, zoals audiometrie (gehoortesten), oogonderzoeken, en meer.

Onze andere onderzoeken rond bedrijfsvitaliteit

Onze andere onderzoeken rond bedrijfsvitaliteit
 • PMO

  Preventief Medisch Onderzoek (PMO) geeft het juiste beeld van de fysieke én mentale gezondheid en de levensstijl van medewerkers.

 • Werkplekonderzoek

  Fitte werknemers, optimale prestaties en minder kans op verzuim. We onderzoeken de werkbelasting op je werkvloer.

 • PSA

  Onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting (PSA) legt het verband tussen mentale gezondheid en verzuim bloot.

In welke branche je ook actief bent Wij begeleiden jou naar bedrijfsvitaliteit
Bel ons: 0522 - 29 19 50
App ons: 06 - 39 369 477
Mail ons: info@terharmselbedrijfsvitaliteit.nl
Bezoek ons: J.C. van Andelweg 2
7951 DT Staphorst
(Medisch Centrum Staphorst)
Volg ons:
Openingstijden
Maandag: 07:30 - 21:00
Dinsdag: 07:30 - 21:00
Woensdag: 07:30 - 21:00
Donderdag: 07:30 - 21:00
Vrijdag: 07:30 - 17:30
Zaterdag: 07:30 - 12:00

Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur.