Wat is het verschil tussen PMO (Preventief medisch onderzoek) en PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek)?

Wat is het verschil tussen PMO en PAGO?
In de wereld van bedrijfsgezondheid en welzijn zijn er talloze termen en afkortingen die soms verwarrend kunnen zijn. Twee veelvoorkomende termen die vaak door elkaar worden gebruikt, zijn PMO (Preventief Medisch Onderzoek) en PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek). Hoewel ze beide gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van werknemers, zijn er belangrijke verschillen tussen deze twee benaderingen.

Wat is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek
PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek. Het is een gestructureerd gezondheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd door een andere medische professional. Het belangrijkste doel van een PMO is om vroegtijdige gezondheidsproblemen bij werknemers op te sporen en te voorkomen. Een PMO wordt meestal uitgevoerd op individuele basis en richt zich op de gezondheid van de werknemer.

Doel van PMO

Gezondheidsproblemen opsporen
Het primaire doel van een PMO is om:

1. Vroegtijdig gezondheidsproblemen opsporen

PMO's zijn ontworpen om gezondheidsproblemen in een vroeg stadium te identificeren, zelfs voordat symptomen zich manifesteren. Dit stelt werknemers in staat om tijdig de nodige behandelingen te ontvangen.

2. Risicofactoren te identificeren

PMO's evalueren ook risicofactoren zoals levensstijl, beroepsgerelateerde risico's en genetische aanleg, die de vitaliteit van medewerkers kunnen beïnvloeden.

3. Te adviseren en begeleiden

Na het onderzoek ontvangt de werknemer advies en begeleiding om zijn of haar gezondheid te verbeteren. Dit kan onder meer dieet- en bewegingsadvies omvatten.

Uitvoering van PMO

Vragenlijst invullen als onderdeel van een PMO
Een PMO omvat doorgaans de volgende stappen:

1. Vragenlijsten

De werknemer wordt ondervraagd door middel van digitale vragenlijsten over zijn of haar medische geschiedenis, levensstijl en fysieke- en mentale gezondheid.

2. Lichamelijk onderzoek

Een grondig lichamelijk onderzoek wordt uitgevoerd, inclusief metingen zoals bloeddruk, gewicht en lengte, spierkracht of longfunctie. Deze kunnen worden aangevuld met specifieke onderzoeken als een visus- en gehoortest of het afnemen van een hartfilmpje

3. Laboratoriumtests

Indien nodig worden laboratoriumtests zoals bloed- en urinetests uitgevoerd.

4. Rapportage en advies

De resultaten van het PMO worden aan de werknemer gerapporteerd, en er wordt advies gegeven door de leefstijlcoach over eventuele vervolgstappen.

Wat is een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

PAGO staat voor Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek
PAGO staat voor Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. In tegenstelling tot een PMO is PAGO gericht op de gezondheid van werknemers in relatie tot hun specifieke werkzaamheden. PAGO is vaak verplicht en wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Doel van PAGO

Gezondheidsrisico's beoordelen
Het voornaamste doel van een PAGO is om:

1. Beroepsgerelateerde gezondheidsrisico’s beoordelen

PAGO richt zich op de gezondheidsrisico's die specifiek verband houden met het werk dat de werknemer verricht. Hierbij kan gedacht worden aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen of fysiek veeleisende taken.

2. Werknemers beschermen

Door potentiële gezondheidsrisico's te identificeren, kunnen werkgevers maatregelen nemen om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te waarborgen.

3. Wettelijke naleving

In veel landen is het verplicht om PAGO's uit te voeren om te voldoen aan de arbeidswetgeving.

Uitvoering van PAGO

Risicoanalyse als onderdeel van een PAGO
Een PAGO omvat meestal de volgende stappen:

1. Risicoanalyse

De werkgever analyseert de gezondheidsrisico's die verbonden zijn aan de specifieke werkzaamheden van de werknemer.

2. Onderzoek

Op basis van de risicoanalyse wordt bepaald welke gezondheidsonderzoeken noodzakelijk zijn.

3. Uitvoering van onderzoeken

De werknemer ondergaat de vereiste gezondheidsonderzoeken, die specifiek gericht zijn op de werkgerelateerde risico's.

4. Rapportage en maatregelen

De resultaten worden gerapporteerd aan de werkgever, die indien nodig passende maatregelen neemt om de werknemer te beschermen.

Verschillen tussen PMO en PAGO

Gezondheid werknemers bevorderen
Hoewel zowel PMO als PAGO tot doel hebben de gezondheid van werknemers te bevorderen, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen deze benaderingen:

Focus

PMO richt zich op de individuele gezondheid van werknemers, terwijl PAGO zich richt op gezondheidsrisico's in relatie tot het werk.

Vrijwilligheid

PMO is meestal vrijwillig en wordt aangeboden aan werknemers op basis van hun eigen keuze. PAGO kan verplicht zijn, afhankelijk van de wetgeving.

Uitvoering

PMO wordt uitgevoerd door een medisch professional, terwijl PAGO vaak wordt uitgevoerd door de werkgever zelf of in samenwerking met arbodiensten of specifieke deskundigen

Doelgroep

PMO is gericht op alle werknemers, terwijl PAGO specifiek gericht is op werknemers die blootstaan aan specifieke risico's.

PMO of PAGO: Welke is het meest relevant in jouw specifieke geval

Als het goed is weet je nu wat het verschil is tussen PMO (Preventief Medisch Onderzoek) en PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek). Hoewel beide benaderingen tot doel hebben de gezondheid van werknemers te verbeteren, richten ze zich op verschillende aspecten en doelgroepen.

Het is belangrijk voor werkgevers en werknemers om te begrijpen welke van deze benaderingen het meest relevant is voor hun situatie en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

In welke branche je ook actief bent Wij begeleiden jou naar bedrijfsvitaliteit
Bel ons: 0522 - 29 19 50
App ons: 06 - 39 369 477
Mail ons: info@terharmselbedrijfsvitaliteit.nl
Bezoek ons: J.C. van Andelweg 2
7951 DT Staphorst
(Medisch Centrum Staphorst)
Volg ons:
Openingstijden
Maandag: 07:30 - 21:00
Dinsdag: 07:30 - 21:00
Woensdag: 07:30 - 21:00
Donderdag: 07:30 - 21:00
Vrijdag: 07:30 - 17:30
Zaterdag: 07:30 - 12:00

Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur.