Re-integratieplan opstellen en uitvoeren bij langdurig verzuim

Duurt de afwezigheid van jouw medewerker langer dan 6 weken? Dan treedt rond dit verzuim de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) in werking. Als werkgever dien je dan een re-integratieplan op te stellen en uit te voeren. Ter Harmsel helpt je hier graag bij. We beschikken over de kennis om de juiste aanpak te bepalen, vast te leggen en uit te voeren. Hierbij werken onze arbeidsfysio en/of bedrijfsfysio samen met jouw arbo- en bedrijfsarts. Wat er allemaal bij een re-integratieplan komt kijken? We leggen het graag aan je uit!

Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit

Wat is een re-integratieplan?

Een re-integratieplan is een gestructureerd document dat wordt opgesteld om een werknemer die langdurig ziek is geweest weer succesvol te laten terugkeren naar het werk. Het plan is bedoeld om de re-integratie van de werknemer soepel te laten verlopen door duidelijke doelen, stappen en ondersteuning te bieden tijdens het proces. Het re-integratieplan wordt meestal opgesteld in samenwerking met verschillende betrokken partijen. Denk aan jouw werknemer, jij als werkgever, een bedrijfsarts en eventueel andere deskundigen, afhankelijk van de specifieke situatie.

Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit kan hier een voortrekkersrol in spelen door het plan op te stellen, de juiste betrokkenen te verbinden en uitvoerend een bijdrage te leveren.

Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit

Re-integratieplan voorbeeld

Een re-integratieplan kan verschillende elementen bevatten, afhankelijk van de behoeften en omstandigheden van jouw werknemer en jouw bedrijf. Een voorbeeld van een re-integratieplan kan de volgende onderdelen bevatten:

 • Persoonlijke situatieanalyse: Een evaluatie van de gezondheidstoestand, capaciteiten, beperkingen en wensen van jouw werknemer.
 • Doelstellingen stellen: Duidelijke doelen formuleren voor de re-integratie, zoals het hervatten van werkzaamheden op aangepaste basis of het volgen van specifieke trainingen.
 • Stappenplan: Een overzicht van de stappen die moeten worden genomen om de gestelde doelen te bereiken, inclusief tijdlijnen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen.
 • Aanpassingen op de werkplek: Indien nodig, aanpassingen aan de werkplek om jouw werknemer in staat te stellen om zijn of haar taken uit te voeren.
 • Communicatieplan: Hoe wordt de communicatie tussen alle betrokken partijen tijdens het re-integratieproces onderhouden en gecoördineerd
 • Evalueren en bijsturen: Regelmatige evaluatie van de voortgang van het re-integratieproces en het bijstellen van het plan indien nodig
Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit

Re-integratie plan van aanpak

Een re-integratieplan van aanpak is een specifiek gedeelte van het re-integratieplan dat zich richt op de praktische uitvoering van de re-integratiestrategie. Dit omvat onder andere:

 • Concrete acties: De specifieke stappen die worden genomen om de re-integratie van de werknemer te bevorderen, zoals het aanpassen van werktijden, het bieden van trainingen of het aanpassen van taken.
 • Tijdlijnen: Het vaststellen van realistische deadlines voor het voltooien van verschillende stappen in het re-integratieproces.
 • Verantwoordelijkheden: Duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van bepaalde acties en wie er betrokken is bij het ondersteunen van jou werknemer tijdens de re-integratie.
Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit

Plan van aanpak zieke werknemer

Een plan van aanpak voor jouw zieke werknemer is een cruciaal onderdeel van het re-integratieproces. Hierin worden specifieke maatregelen en afspraken vastgelegd om de terugkeer naar werk te faciliteren. Enkele belangrijke punten in dit plan kunnen zijn:

 • Medische begeleiding: Het opstellen van een plan voor regelmatige medische controles en behandelingen om de gezondheid en de voortgang van jouw werknemer te monitoren.
 • Aanpassingen werkzaamheden: Het identificeren en implementeren van aanpassingen op de werkplek om tegemoet te komen aan de behoeften en beperkingen van je werknemer.
 • Communicatieprotocol: Het vaststellen van een duidelijk communicatieprotocol tussen je werknemer, jij als werkgever en andere betrokken partijen om de voortgang van het re-integratieproces te bespreken en eventuele problemen aan te pakken.
Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit

Plan van aanpak wet Poortwachter

Het plan van aanpak volgens de wet Poortwachter is een verplicht document in Nederland dat wordt opgesteld bij langdurige ziekte van een werknemer. Het volgt de richtlijnen van de Wet verbetering poortwachter en bevat onder andere:

 • Beschrijving van de situatie: Een beschrijving van de ziekte of beperking van je werknemer en de impact daarvan op zijn of haar werk.
 • Doelstellingen en acties: Concrete doelen en acties om de re-integratie van de werknemer te bevorderen, inclusief tijdlijnen en verantwoordelijkheden.
 • Ondertekening en bijlagen: Het plan moet worden ondertekend door zowel jou als werkgever als jouw werknemer. Het kan bijlagen bevatten, zoals medische rapporten of adviezen van deskundigen.
Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit

Laat Ter Harmsel een re-integratieplan opstellen en uitvoeren!

Hulp nodig bij het opstellen van het re-integratieplan?

Het opstellen van een effectief re-integratieplan vereist expertise en nauwkeurigheid om de beste resultaten te behalen. Als jij hulp nodig hebf bij het opstellen van een re-integratieplan voor jouw werknemer(s), kunnen wij je bijstaan. Met kennis, kunden en ervaring kunnen we jou begeleiden bij elke stap in het proces. Van het analyseren van de situatie tot het implementeren van aanpassingen op de werkplek. Neem contact met ons op voor deskundig advies en ondersteuning.

Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit

Onze andere onderzoeken rond bedrijfsvitaliteit

Onze andere onderzoeken rond bedrijfsvitaliteit
 • RI&E

  Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) brengt de arbeidsrisico’s binnen een bedrijf in kaart.

 • PAGO

  Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) maakt werkgerelateerde gezondheidsrisico’s inzichtelijk.

 • PMO

  Preventief Medisch Onderzoek (PMO) geeft het juiste beeld van de fysieke én mentale gezondheid en de levensstijl van medewerkers.

In welke branche je ook actief bent Wij begeleiden jou naar bedrijfsvitaliteit
Bel ons: 0522 - 29 19 50
App ons: 06 - 39 369 477
Mail ons: info@terharmselbedrijfsvitaliteit.nl
Bezoek ons: J.C. van Andelweg 2
7951 DT Staphorst
(Medisch Centrum Staphorst)
Volg ons:
Openingstijden
Maandag: 07:30 - 21:00
Dinsdag: 07:30 - 21:00
Woensdag: 07:30 - 21:00
Donderdag: 07:30 - 21:00
Vrijdag: 07:30 - 17:30
Zaterdag: 07:30 - 12:00

Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur.