Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) laten opstellen

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) brengt de arbeidsrisico’s binnen een bedrijf in kaart. Sinds 1994 verplicht de overheid organisaties om beleid rond RI&E op te stellen en na te leven. Zo ben jij op de hoogte van risico’s binnen jouw organisatie en kun je deze vermijden of zo klein mogelijk houden. Rond RI&E begeleidt Ter Harmsel jou graag.

RI&E opstellen

Waarom Ter Harmsel inschakelen voor het uitvoeren van een RI&E?

Je kunt nog zo’n goede analyse van RI&E laten maken; als je er geen goed vervolg aan geeft, boek je er geen resultaat mee. Helaas zien we dat in de praktijk te vaak gebeuren. Omdat er een document uitrolt, met veel te veel actiepunten om op te volgen. Of juist een plan van aanpak dat veel te beperkt is ingevuld. Ter Harmsel zorgt voor de juiste balans rond Risico Inventarisatie en Evaluatie!

RI&E laten opstellen

De vitale voordelen van het opstellen van een RI&E

 • Je voldoet aan een wettelijke verplichting
 • Je krijgt inzicht in risico’s op je werkvloer
 • Je voorkomt ongevallen en gezondheidsklachten
 • Je verbetert de werkomgeving en prestaties
 • Je reduceert de kans op verzuim
Risico Inventarisatie & Evaluatie

In 3 vitale stappen jouw RI&E op orde!

Stap 1 Inzicht in RI&E

Wij helpen je om bestaande richtlijnen voor jouw branche te inventariseren en om de risico’s binnen je bedrijf in kaart te brengen. Dat doen we middels werkplekbezoek, digitale vragenlijsten en diverse interviews met medewerkers. Zo krijg je inzicht in Risico Inventarisatie Evaluatie.

Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit creëert inzicht
RI&E uitvoeren

Stap 2 Overzicht over RI&E

Na het verzamelen van alle risico’s analyseren we welke risico’s de grootste prioriteit hebben. Dit is afhankelijk van hoe vaak zo’n risico zich voordoet, hoeveel mensen dit risico lopen en wat voor eventuele gevolgschade het risico met zich meebrengt. Dit biedt je overzicht over Risico Inventarisatie Evaluatie.

Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit biedt overzicht
RI&E laten maken

Stap 3 Toezicht op RI&E

Jij kunt nu het plan van aanpak opstellen. Bij het schrijven van dit beleidsrapport ondersteunen we je graag. Wanneer je meer dan 25 medewerkers in dienst hebt, laten we een hogere veiligheidsdeskundige het beleidsstuk altijd nog toetsen. Zo houden we toezicht op Risico Inventarisatie Evaluatie.

Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit houdt toezicht
RI&E laten uitvoeren
Hulp nodig om jouw beleid rond RI&E op orde te krijgen?

Veelgestelde vragen over het laten opstellen van een RI&E

Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van RI&E?

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van RI&E-beleid. Als er zaken rond RI&E niet goed gaan, draag je daarvoor als werkgever dus ook de eindverantwoordelijkheid. Ook als je de uitvoering neerlegt bij jouw preventiemedewerker. We adviseren je dan ook om je bij het opstellen te laten begeleiden door een externe deskundige. Zo weet je zeker dat je een goede RI&E opstelt, maar ook dat er acties uitkomen, die echt noodzakelijk zijn.

Hoe vaak moet een bedrijf RI&E uitvoeren?

Hoe lang een RI&E geldig is, is niet officieel vastgelegd. Maar het is wettelijk verplicht om je RI&E actueel te houden. Pas je RI&E dus aan bij een verhuizing, reorganisatie, nieuwe producten, nieuwe machine of vernieuwde werkplekken en laat deze dan opnieuw toetsen. Controleer daarom regelmatig of je RI&E nog klopt met de huidige situatie.

Wanneer is RI&E laten toetsen verplicht?

Toetsing van de RI&E is verplicht wanneer er voor jouw organisatie geen erkend RI&E-instrument met keurmerk beschikbaar is of als jouw bedrijf meer dan 25 personen in dienst heeft. In beide gevallen dient een gecertificeerde arbodienst of veiligheidsdeskundige dit uit te voeren.

Wat zijn de gevolgen van het niet hebben van een RI&E?

Het is een wettelijke verplichting voor werkgevers in Nederland om een RI&E uit te voeren. Maar wat als je als werkgever nog geen RI&E hebt opgesteld? Wat zijn de gevolgen?

Het niet hebben van een RI&E kan grote gevolgen hebben voor jouw bedrijf. Allereerst ben je wettelijk in overtreding, wat kan leiden tot boetes en juridische problemen. Daarnaast brengt het jouw werknemers in gevaar, aangezien je mogelijk niet op de hoogte bent van potentiële risico's op de werkvloer.

Bovendien kan het ontbreken van een RI&E leiden tot een slechte reputatie en het verlies van zakelijke kansen, aangezien klanten en partners vaak werken met bedrijven die een sterke focus hebben op veiligheid en welzijn.

Wat zijn de gevolgen van het niet hebben van een RI&E?

Het is een wettelijke verplichting voor werkgevers in Nederland om een RI&E uit te voeren. Maar wat als je als werkgever nog geen RI&E hebt opgesteld? Wat zijn de gevolgen?

Het niet hebben van een RI&E kan grote gevolgen hebben voor jouw bedrijf. Allereerst ben je wettelijk in overtreding, wat kan leiden tot boetes en juridische problemen. Daarnaast brengt het jouw werknemers in gevaar, aangezien je mogelijk niet op de hoogte bent van potentiële risico's op de werkvloer.

Bovendien kan het ontbreken van een RI&E leiden tot een slechte reputatie en het verlies van zakelijke kansen, aangezien klanten en partners vaak werken met bedrijven die een sterke focus hebben op veiligheid en welzijn.

Is elke werkgever verplicht een RI&E op te stellen?

Ja, in Nederland is elke werkgever verplicht om een RI&E op te stellen. Dit is vastgelegd in de Arbowet. De verplichting geldt voor alle werkgevers, ongeacht de grootte van het bedrijf of het aantal werknemers. Zelfs als je maar één werknemer in dienst hebt, ben je verplicht om een RI&E op te stellen. De enige uitzondering hierop zijn freelancers zonder personeel.

Hoe lang moet de RI&E bewaard worden?

De wettelijke verplichting schrijft voor dat de RI&E gedurende de looptijd van het bedrijf bewaard moet worden.

Het bewaren van de RI&E heeft meerdere voordelen. Allereerst dient het als een waardevol document om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te waarborgen. Het fungeert als een referentiepunt om te controleren of de genomen maatregelen nog steeds effectief zijn of dat er aanpassingen nodig zijn.

Daarnaast kan het bewaren van de RI&E van pas komen bij inspecties door de arbeidsinspectie. Als zij jouw organisatie bezoeken, willen ze bewijs zien dat je aan de wettelijke verplichtingen voldoet. Het tonen van een up-to-date RI&E kan het verschil maken tussen een positieve inspectie en mogelijke boetes.

Hoe vaak moet de RI&E geüpdatet worden?

Hoe vaak een RI&E geüpdatet moet worden hangt af van verschillende factoren, waaronder de aard van het bedrijf, de risico's die aanwezig zijn en eventuele veranderingen in de werkplek of werkprocessen. Over het algemeen geldt dat een RI&E ten minste eens in de vier jaar moet worden herzien.

Er zijn bepaalde situaties waarin het nodig kan zijn om de RI&E vaker bij te werken dan eens in de vier jaar. Hier zijn enkele factoren die updates noodzakelijk kunnen maken:

 • Veranderingen van de werkplek, bijvoorbeeld door een verhuizing, renovatie of uitbreiding
 • Introduceren nieuwe werkprocessen of als grote wijzigingen plaatsvinden aan bestaande processen
 • Als zich ongevallen of incidenten voordoen op de werkplek
 • Veranderingen in wet- en regelgeving met betrekking tot de gezondheid en veiligheid op het werk. De RI&E moet in overeenstemming zijn met de meest recente wet- en regelgeving.

Onze andere onderzoeken rond bedrijfsvitaliteit

Onze andere onderzoeken rond bedrijfsvitaliteit
 • PAGO

  Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) maakt werkgerelateerde gezondheidsrisico’s inzichtelijk.

 • PMO

  Preventief Medisch Onderzoek (PMO) geeft het juiste beeld van de fysieke én mentale gezondheid en de levensstijl van medewerkers.

 • Werkplekonderzoek

  Fitte werknemers, optimale prestaties en minder kans op verzuim. We onderzoeken de werkbelasting op je werkvloer.

In welke branche je ook actief bent Wij begeleiden jou naar bedrijfsvitaliteit
Bel ons: 0522 - 29 19 50
App ons: 06 - 39 369 477
Mail ons: info@terharmselbedrijfsvitaliteit.nl
Bezoek ons: J.C. van Andelweg 2
7951 DT Staphorst
(Medisch Centrum Staphorst)
Volg ons:
Openingstijden
Maandag: 07:30 - 21:00
Dinsdag: 07:30 - 21:00
Woensdag: 07:30 - 21:00
Donderdag: 07:30 - 21:00
Vrijdag: 07:30 - 17:30
Zaterdag: 07:30 - 12:00

Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur.