Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) onderzoek

Onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting (PSA) legt het verband tussen mentale gezondheid en verzuim bloot. Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht om ongewenst gedrag en werkdruk te voorkomen en te beperken. PSA is een middel om aan deze verplichting te voldoen. Rond PSA onderzoek staat Ter Harmsel je graag volledig bij.

Psychosociale arbeidsbelasting

Waarom Ter Harmsel inschakelen voor PSA?

Een te hoge werkdruk, onvoldoende herstelmogelijkheden, seksuele intimidatie, agressie en geweld op de werkvloer. Psychosociale arbeidsbelasting is al jaren het grootste arbeidsrisico. Ruim 30% van werkgerelateerd verzuim heeft ermee te maken. Ter Harmsel helpt je graag om met PSA onderzoek verminderde prestaties en verhoging van verloop te voorkomen.

Psychosociale arbeidsrisico's

De vitale voordelen van een psychosociale arbeidsbelasting onderzoek

 • Je voldoet aan een wettelijke verplichting
 • Je detecteert werkgerelateerde stress
 • Je bevordert gezondheid en welzijn
 • Je verhoogt werknemersbetrokkenheid en -tevredenheid
 • Je reduceert de kans op verzuim
PSA Psychosociale Arbeidsbelasting

In 3 vitale stappen jouw PSA op orde!

Stap 1 Inzicht met PSA

We inventariseren welke problemen zich in jouw organisatie voordoen door middel van onze psychosociale vragenlijst. Deze vragenlijst verzenden we digitaal naar jouw medewerkers en kunnen zij eenvoudig retourneren. Zo krijg je met PSA onderzoek inzicht.

Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit creëert inzicht
Psychosociale belasting

Stap 2 Overzicht door PSA

De uitkomsten koppelen we per werknemer terug in een persoonlijk rapport met aanbevelingen. Ook op organisatieniveau stellen we een rapport op, inclusief concreet te treffen maatregelen. Zo zie je precies hoe jouw bedrijf er als geheel voorstaat op het vlak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Zo biedt onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting je overzicht. 

Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit biedt overzicht
Psychosociale arbeidsbelasting onderzoek

Stap 3 Toezicht na PSA

We bespreken de uitkomsten van het organisatiebrede rapport met jou als werkgever of HR-professional, waarna jij aan de slag kunt met het opstellen van beleid rond psychosociale arbeidsbelasting. Bij het schrijven van dit beleidsrapport ondersteunen we je graag. Zo houden we na PSA onderzoek toezicht.

Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit houdt toezicht
Psychosociale belasting op het werk
Hulp nodig om jouw PSA beleid op orde te krijgen?

Veelgestelde vragen over een psychosociale arbeidsbelasting onderzoek

Is PSA verplicht voor werkgevers?

Ja, in veel gevallen is het verplicht om periodiek een onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting te doen. Mits goed uitgevoerd, komt dit uit RI&E naar voren. Een onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting kan je overigens in vrijwel alle gevallen combineren met een PMO. Dit is niet alleen voordeliger, maar vraagt ook minder van de werknemers.

Moeten medewerkers verplicht meedoen aan PSA?

Werknemers zijn niet verplicht om mee te doen aan een onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting. Uiteraard is het wenselijk dat zoveel mogelijk medewerkers de vragenlijst invullen. Alleen dan krijg je een zo realistisch mogelijk beeld van de werkelijkheid binnen jouw organisatie.

Wat zijn de kosten van PSA?

De kosten voor een onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting variëren. Dit is afhankelijk van het aantal vragenlijsten en het aantal deelnemers. Echter, een onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting kunnen we al vanaf enkele tientallen euro’s per medewerker uitvoeren.

Hoe ziet een PSA-onderzoek eruit?

Het doel van een PSA-onderzoek is om een gezonde en veilige werkomgeving te bevorderen, stress te verminderen en de algehele tevredenheid en prestaties van werknemers te verbeteren. Het is belangrijk dat werknemers actief betrokken worden bij het proces en dat er opvolging wordt gegeven aan de aanbevelingen om blijvende verbeteringen te realiseren.

Een PSA-onderzoek start met de voorbereiding waarbij het doel en de reikwijdte van het onderzoek worden bepaald. Er wordt informatie verzamelt over de organisatie, de structuur van de organisatie en het type werk dat uitgevoerd wordt. Werknemers worden geïnformeerd en kunnen vragenlijsten invullen om ervaringen te delen.

Psychosociale risico's, zoals werkdruk, emotionele belasting, geweld op het werk, en conflicten worden in kaart gebracht door middel van vragenlijsten, interviews, rapportanalyses, etc.

Na analyse van de gegevens wordt er een rapport opgesteld met bevindingen en aanbevelingen. Deze aanbevelingen kunnen gericht zijn op het verminderen van risico's, het verbeteren van de werkomgeving, en het implementeren van preventieve maatregelen. Er wordt een actieplan opgesteld om de geïdentificeerde risico's aan te pakken en de werkomgeving te verbeteren.

Het PSA-onderzoek is een continu proces, waarbij de voortgang wordt gemonitord en geëvalueerd. Indien nodig kunnen aanpassingen worden gemaakt om ervoor te zorgen dat de psychosociale arbeidsbelasting wordt verminderd.

Wat valt er onder PSA?

PSA heeft betrekking op zowel de positieve als de negatieve invloeden die het werk kan hebben op de psychische gezondheid van werknemers.

Werkdruk is een belangrijk onderdeel van PSA. Dit heeft te maken met de hoeveelheid werk die van een werknemer wordt verwacht in een bepaalde periode. Hoge werkdruk kan leiden tot stress, burn-out en andere psychische problemen. Het is van belang dat werkgevers de werkdruk monitoren en waar nodig aanpassingen maken om overbelasting te voorkomen.

De werkrelaties binnen een organisatie kunnen een grote invloed hebben op de psychosociale arbeidsbelasting. Conflicten tussen collega's, een gebrek aan sociale ondersteuning en pestgedrag op de werkvloer zijn slechts enkele voorbeelden van situaties die de werkomgeving kunnen verzwaren. Het creëren van een positieve werkcultuur en het bevorderen van goede relaties tussen werknemers zijn essentieel om deze problemen aan te pakken.

Soms kunnen te repetitieve taken, een gebrek aan uitdaging of onduidelijke verwachtingen leiden tot psychische belasting. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de taken duidelijk zijn gedefinieerd en dat werknemers voldoende mogelijkheden hebben om hun vaardigheden te benutten.

De mate van autonomie en invloed die werknemers hebben in hun werk kan ook van invloed zijn op hun psychosociale welzijn. Een gebrek aan beslissingsbevoegdheid en inspraak in het werk kan leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie. Het is belangrijk om werknemers zeggenschap te geven over hun taken en beslissingen waar mogelijk.

Onze andere onderzoeken rond bedrijfsvitaliteit

Onze andere onderzoeken rond bedrijfsvitaliteit
 • PMO

  Preventief Medisch Onderzoek (PMO) geeft het juiste beeld van de fysieke én mentale gezondheid en de levensstijl van medewerkers.

 • PAGO

  Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) maakt werkgerelateerde gezondheidsrisico’s inzichtelijk.

 • RI&E

  Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) brengt de arbeidsrisico’s binnen een bedrijf in kaart.

In welke branche je ook actief bent Wij begeleiden jou naar bedrijfsvitaliteit
Bel ons: 0522 - 29 19 50
App ons: 06 - 39 369 477
Mail ons: info@terharmselbedrijfsvitaliteit.nl
Bezoek ons: J.C. van Andelweg 2
7951 DT Staphorst
(Medisch Centrum Staphorst)
Volg ons:
Openingstijden
Maandag: 07:30 - 21:00
Dinsdag: 07:30 - 21:00
Woensdag: 07:30 - 21:00
Donderdag: 07:30 - 21:00
Vrijdag: 07:30 - 17:30
Zaterdag: 07:30 - 12:00

Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur.